KOSZULE NA MIARĘ - GARNITURY NA MIARĘ

Nota prawna

Korzystanie z serwisu internetowego www.emanuelberg.pl odbywa się zgodnie z warunkami opisanymi poniżej. Rozpoczęcie korzystania z serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na poniższe warunki, dlatego też zalecamy zapoznanie się z nimi.


1. ZAWARTOŚĆ STRONY
Wszelkie dane zamieszczone na niniejszej stronie internetowej mają wyłącznie charakter ogólnoinformacyjny i, w razie wątpliwości, nie stanowią wiążącej oferty.
SHIRTMAKERS FAMILY GmbH dokłada wszelkich starań w celu dostarczenia użytkownikom Strony internetowej dokładnych i aktualnych informacji. Zastrzega się jednak w sposób wyraźny, że wszelkie umieszczane na Stronie internetowej treści zostały sporządzone w oparciu o stan prawny aktualny na dzień ich umieszczenia na Stronie internetowej.
SHIRTMAKERS FAMILY GmbH zastrzega sobie również prawo do zmiany lub uaktualnienia informacji znajdujących się na Stronie internetowej bez uprzedniego powiadomienia o tym fakcie użytkowników.